Դիտեք եթերում

Մենք սոցիալական կայքերում
Հարցում


Ո՞ր ոլորտի զարգացումն է առաջնային Էջմիածնի քաղաքային տնտեսության համար:

Էջմիածնի քարտեզը


Դիտել ավելի մեծ քարտեզ


«Գրիգոր Լուսավորիչ» համալսարան

Ավելացվել է: 2-07-2012, 15:47 | Հեղինակ: Admin | Դիտումներ: 5381 |
Հիմնադրվել է 1996թ.:
Լիցենզիա № 66 (067)` 04.04.2001թ.

Հավատարմագիր № 168, 169, 170, 171
– հրաման թիվ 287 Ա/Ք առ 13.04.2007թ.

Հիմնադիրների խորհրդի նախագահ՝ Խաչիկ Մկրտչյան
Ռեկտոր՝ Խաչատուր Հարությունյան

«Գրիգոր Լուսավորիչ» համալսարան
«Գրիգոր Լուսավորիչ» համալսարան

Համալսարանի բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթությունների բոլոր շրջանավարտները ստանում են ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԻ ԴԻՊԼՈՄ

Համալսարանում գործում են`

ԲՈւՀ
Միջին մասնագիտական կրթություն
Ընդհանուր հանրակրթական դպրոց

Ուսանողների և միջին մասնագիտական կրթության սաների ուսումնական, արտադրական և նախա-դիպլոմային պրակտիկաներն իրականացվում են մարզի և քաղաքի առաջատար բանկերում, հարկային և ‎ֆինանսական կառույցներում, բուժ-միավորումներում, Էջմիածնի պետական քոլեջում, ինչպես նաև հանրակրթական դպրոցներում:
Համալսարանի շրջանավարտների մեծ մասը աշխատում է հանրապետության բանկային և ‎ֆինանսական համակարգում, կրթության և առողջապահության բնագավառներում:

ԲՈւՀ-ում գործում են հետևյալ մասնագիտությունները`

Տնտեսագիտական ‎‎ֆակուլտետ
- 080300-Ֆինանսներ (առկա և հեռակա)
- 080500-Հաշվապահական հաշվառում (առկա և հեռակա)

Իրավաբանական ֆակուլտետ
- 030500-Իրավագիտություն (առկա և հեռակա)

Բանասիրական ֆակուլտետ
- 031300-Օտար լեզու - անգլերեն (առկա)

Մանկավարժության ‎ֆակուլտետ
- 051000-Մանկավարժություն և հոգեբանություն (առկա և հեռակա)
- 051100-Մանկավարժություն և մեթոդիկա (առկա և հեռակա)

Համալսարանում գործում է ուսանողական - գիտական ընկերություն:

«Գրիգոր Լուսավորիչ» համալսարան

Կազմակերպվում է ամենամյա ուսանողական կոն‎ֆ‎երանսներ, դասախոսական գիտաժողովներ: Համալսարանի պրո‎ֆեսորադասախոսական կազմում ընդգրկված են 2 գիտության դոկտոր, 6 պրոֆեսոր, 17 գիտության թեկնածու, 9 դոցենտ:

Համալսարանն ունի գրադարան` մասնագիտական և գեղարվեստական գրականությամբ, ընթերցասրահ:

«Գրիգոր Լուսավորիչ» համալսարան

Համալսարանն ունի ժամանակակից համակարգչային տեխնիկայով հագեցված լաբորատորիա:
Համալսարանի բոլոր բաժիններում ուսուցանվում է ին‎ֆ‎որմատիկայի հիմունքներ և օպերատորական գործ:
Կազմակերպվում է համակարգչային ուսուցման երկամսյա դասընթացներ, տրվում է ավարտական վկայական:

«Գրիգոր Լուսավորիչ» համալսարան

Համալսարանը համագործակցում է ACBA-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկի հետ և ուսանողներին տրամադրում է արտոնյալ պայմաններով <<Ուսանողական վարկեր>> նվազագույն տոկոսադրույքով:

«Գրիգոր Լուսավորիչ» համալսարան

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈւԹՅԱՆ բաժիններ ընդունվում են հանրակրթական հիմնական (9-րդ դասարանի) և միջնակարգ ուսուցման հենքի վրա:

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈւԹՅԱՆ առաջավոր շրջանավարտները ուսումը կարող են շարունակել համալսարանի ԲՈՒՀ-ում` երկրորդ կուրսից: Միջին մասնագիտության բաժիններում գործում են հետևյալ մասնագիտությունները.

0406 - Քույրական գործ
0402 - Մանկաբարձական գործ
0416 - Ատամնատեխնիկական գործ
0313 - Նախադպրոցական տարիքի երեխաների դաստիարակ (դաստիարակ-դիզայներ)

«Գրիգոր Լուսավորիչ» համալսարան
«Գրիգոր Լուսավորիչ» համալսարան

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ

Դպրոցում դասավանդում են քաղաքի փորձառու և վաստակաշատ մանկավարժներ և դասախոսներ: Ուսուցիչներն ընտրվում են մրցութային կարգով:
Համալսարանում գործում է շախմատի ակումբ, որտեղ ընդգրկված են նաև տարածաշրջանի տարբեր դպրոցների սաներ:
Համալսարանն ունի ժամանակակից մարզագույքով հագեցված սպորտային դահլիճ:
Համալսարանը համագործակցում է տարածաշրջանի պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների հետ, որի նպատակն է լավագույն ուսանողներին ապահովել աշխատանքով:

«Գրիգոր Լուսավորիչ» համալսարան
«Գրիգոր Լուսավորիչ» համալսարան
«Գրիգոր Լուսավորիչ» համալսարան


___________________________________________

Մասնագիտությունները
Ընդունելության քննություններ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ (Բակալավր ծրագրով)
Առկա ուսուցման (4 տարի) բարձրագույն կրթությունների բոլոր մասնագիտությունների ընդունելության քննությունները կատարվում են միասնական քննությունների հիմուքններով.

Տնտեսագիտական ‎‎ֆակուլտետ


 Ֆինանսներ
 Հաշվապահական հաշվառում (№168)

Մաթեմատիկա (գր.)
Հայոց լեզու և գրականություն (գր.)
Օտար լեզու (գր.)

Իրավաբանական ֆակուլտետ

 Իրավագիտություն

Հայոց լեզու և գրականություն (գր.)
Հայ ժողովրդի պատմություն (գր.)
Օտար լեզու (գր.)

Բանասիրական ֆակուլտետ


 Օտար լեզու (անգլերեն) Օտար լեզու (բան.)

Օտար լեզու (գր.)
Հայոց լեզու և գրականություն (գր.)

Մանկավարժություն և հոգեբանություն

Հայոց լեզու և գրականություն (գր.)
Օտար լեզու / Ռուսաց լեզու (գր.)
Կենսաբանություն (գր)*

Մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հայոց լեզու և գրականություն (գր.)
Մաթեմատիկա (գր.)*

Հեռակա ուսուցման (5 տարի) բարձրագույն կրթությունների բոլոր մասնագիտությունների ընդունելության քննությունները կատարվում են համալսարանում.

Տնտեսագիտական ֆակուլտետ

 Ֆինանսներ
 Հաշվապահական հաշվառում (№168)

Մաթեմատիկա (գր.)
Հայոց լեզու (թել.)

Իրավաբանական ‎‎ֆակուլտետ

 Իրավագիտություն

Պատմություն (բան)
Հայոց լեզու (թել.)

Մանկավարժություն և հոգեբանություն

Մաթեմատիկա (գր.)
Հայոց լեզու (թել.)

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

 Մանկաբարձական գործ (№ 169)
 Քույրական գործ (№ 170) Առկա- 3 տարի

Կենսաբանութ. (բան)
Հայոց լեզու (թել.)

 Ատամնատեխնիկական գործ (№ 171) Առկա - 2 տարի
 Նախադպրոցական տարիքի երեխաների դաստիարակ (դաստիարակ-դիզայներ) Առկա - 2 տարի

Պատմություն (բան)
Հայոց լեզու (թել.)

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈւԹՅԱՆ բաժիններ ընդունվում են հանրակրթական հիմնական (վկայական) և միջնակարգ (ատեստատ) ուսուցման հենքի վրա:

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ

 Տարրական դպրոց
 Հիմնական դպրոց
 Ավագ դպրոց I-IV դասարան

V-IX դասարան
X-XII դասարան
Համակարգչային դասընթացներ

Համալսարանի բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթությունների բոլոր շրջանավարտները ստանում են պետական նմուշի դիպլոմ:

Ավելացնել մեկնաբանություն


Ձեր անունը:
Ձեր էլ.փոստը:
գաղտնաբառ:
թարմացրեք եթե չեք տեսնում գաղտնաբառը
Մուտքագրեք: